Vi er tilstede på følgende markeder i 2020.

 

25 Januar Klokken 10 - 15

 

Superlørdag

 

Bergsbygdaveien 243, 3949 Porsgrunn

 

 

 

 22 - 23 FEBRUAR

Norges internasjonale samler og hobby messe 

 Skjærgårdshallen, Langesund

 

9 MAI

EKEBERG MARKEDET

 

 

 

 

 

Følg med - vi skal på mange flere markeder. Denne oversikten blir oppdatert jevnlig.

På utemakeder. Se etter Ferrari flagget som vaier 6 meter høyt over messeområdet.

Ønsker du å bestille modeller som du vil hente på et marked?

Ta kontakt, da er dine modeller klar til levering når du kommer på markedet